Mersul trenurilor

Mersul trenurilor
Scurt istoric

Informatica Feroviara S.A. functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, cu personalitate juridica si este infiintata la 1 noiembrie 2002 ,ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate, actionar unic, in baza HG 706/2002.

Detalii

Organizarea actuala

Obiectul de activitate al S.C. Informatica Feroviara S.A. consta în productia de programe, implementarea si exploatarea de aplicatii informatice pentru transportul feroviar precum si furnizarea altor servicii informatice pentru societatile feroviare si pentru terti.

"Informatica Feroviara" S.A. reprezinta CFR S.A. pe probleme specifice de informatica in organismele internationale in care aceasta este membra.

Detalii

Proiecte strategice

Proiectul IRIS

Prezentare

Proiectul IRIS (Sistem Informatic Integrat pentru Calea Ferata) este o componenta a Programului de Reabilitare a Caii Ferate finantat de BIRD prin împrumutul 3976-RO, contract WB-RO-RLRN-2-01.0 încheiat între CFR S.A. si firma ICL (International Computers Limited) din Marea Britanie.

Aplicatii IRIS

Principalele aplicatii din cadrul proiectului IRIS sunt:

Management Infrastructura

Management Material Rulant

Planificare si Urmarire Circulatie Trenuri

Management Activitate Comerciala pentru Transportul de Marfuri

Proiectul XSELL

Prezentare

Proiectul XSELL, de extindere pe întreaga retea feroviara a versiunii modernizate a Sistemului electronic de vânzare legitimatii de calatorie si rezervare locuri la trenuri de calatori, este considerat un proiect cheie pentru calea ferata.

Implementarea solutiei realizate de S.C Informatica Feroviara S.A. ofera o serie de avantaje economice si procedurale pentru clenti: este mai ieftina decât o solutie importata, este deja verificata în exploatare si raspunde cerintelor specifice din România si functioneaza pentru oricare dintre operatorii de transport feroviar de calatori.
 Afla mersul trenurilor pe http://www.infofer.ro/